Privacyverklaring

 

DEbbyrumMENS, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

DEbbyrumMENS acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Dit privacy beleid heeft betrekking op de website https://debbyrummens.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 1 april 2022 en voor het laatst aangepast op: 1 april 2022

Postadres:
DEbbyruMENS
W.M. Dudokweg 49, 1703 DA Heerhugowaard
telefoon 06-36028049

KvK 70510911

DEbbyrumMENS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld.

WELKE GEGEVENS
Wanneer je bent ingeschreven om e-mails te ontvangen, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (online) workshop en/of training, een webinar, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden enkele persoonlijke gegevens in te vullen.
Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf verstrekt en die noodzakelijk zijn om mijn dienst op een goede wijze te kunnen uitvoeren en leveren. Dit zijn je NAW gegevens (je voornaam en achternaam en adres), e-mailadres, eventueel uw telefoonnummer en/of jouw bedrijfsgegevens.

DOELEINDE
DEbbyrumMENS verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij DEbbyrumMENS hiervoor van tevoren toestemming van u heeft verkregen.
Er zijn twee grondslagen van toepassing;

• Er is toestemming gekregen van jouw als persoon.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Inzake coachingstrajecten en deelnemen aan trainingen, gratis weggevers en workshops, het versturen van een factuur en verwerking in de administratie.
Doel is, teneinde de coachrelatie, voor de cursus of training de juiste informatie aan u te doen toekomen, het coachtraject te verzorgen waarbij het behorende coachcontract te tekenen, of facturen te kunnen versturen op naam en adresgegevens.

Daarnaast gebruik ik e-mailadressen en voor- en achternaam voor mijn marketing zodat ik nieuwsbrieven kan sturen en aanbiedingen kan doen over de te verwachte workshops en of trainingen.

DEbbyrumMENS gaat zorgvuldig met de verwerking van gegevens om. Gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen die gelden.

BEVEILIGING
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en paswoorden, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

ONDERZOEK
DEbbyrumMENS verzamelt gegevens van websitegebruikers om zo een beter inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers, zodat de producten/cursussen en diensten hierop afgestemd kunnen worden teneinde zij voor jou als klant, de gebruikservaring kan optimaliseren.

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die worden geplaatst op uw machine om te helpen de site leveren van een betere gebruikerservaring. In het algemeen worden cookies gebruikt voor het behouden van gebruikersvoorkeuren, het opslaan van gegevens voor dingen zoals winkelwagentjes en verstrekken van geanonimiseerde gegevens voor het bijhouden van applicaties van derde partijen, zoals Facebook.
In de regel geldt dat cookies uw website-ervaring verbeterd. U kunt echter de voorkeur aan/uitschakelen van cookies op deze website en op andere sites. De meest effectieve manier om dit te doen is het uitschakelen van cookies in uw browser. Wij stellen voor raadpleging van de Help-sectie van uw browser.

PARTNERS
Google Analytics
In mijn persoonlijke account Google Analytics worden gegevens verzameld die niet te herleiden zijn naar een individueel persoon. Ook wordt er geen ip adres
bewaard. Hierdoor kan ik mijn diensten nog beter aan laten sluiten bij mijn website bezoekers, de site informatie updaten en kan ik een advertentieaanbod maken dat interessant is voor mijn bezoekers. en zo mijn dienstverlening verbeteren.

Mailblue – Active Campaign
Mailblue is een Nederlands bedrijf en ik gebruik het mailprogramma om de nieuwsbrief te kunnen sturen. In Mailblue staan de gegevens die je hebt ingevuld bij het aanmelden via de site of het invulformulier bij een workshop of training.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Uw gegevens worden dan direct en blijvend verwijderd.

WordPress
SYS Platform is het platform waar de website gehost wordt en waar de trainingen voor de online academie op de site te vinden zijn. Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met mij deelt via de website www.debbyrummens.nl niet inzien. De server waar deze website op draait heeft een detectie systeem tegen DDoS aanvallen.

Social media
Op de site vind je Social Media (share) knoppen van Instagram, Facebook en LinkedIN. Dit, om het jou makkelijk te maken om de content van mijn website te delen via Social Media.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links
Op mijn website kun je links naar een externe website aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.debbyrummens.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen of zodanig zoals de wet dat voorschrijft (bijvoorbeeld de boekhouding). Wanneer je je uitschrijft voor mijn e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Voor bedrijfsgegevens die financiële informatie bevatten ben ik gehouden aan archivering van 10 jaar. Mits er voor mijn bedrijf geen verdere andere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, worden de gegevens op gepaste wijze vernietigd.

RECHTEN EN KEUZES
Iedereen heeft de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan DEbbyrumMENS zijn door hem verstrekt. Dat zijn bijvoorbeeld voornamelijk naw gegevens en een e-mailadres of telefoonnummer en een eventueel website-adres.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Als u uw gegevens aan wilt passen of gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Stuurt u dan een email naar: info@debbyrummens.nl. Het verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken in behandeling genomen. Wij dragen zorgvuldig zorg voor de afhandeling van de aanvraag.

KLACHTEN?
Laat ons spoedig bij constatering de aard van de klacht weten door een email te sturen naar info@debbyrummens.nl. Dan gaan wij direct aan de slag om te kijken hoe we de klacht kunnen oplossen.
Bij de autoriteit persoonsgegevens kunt u een eventuele melding maken via de site https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

WIJZIGINGEN BELEID
DEbbyrumMENS behoudt zich het recht om het privacybeleid aan te passen, zeker wanneer de wetgeving hierom vraagt. Het is dan raadzaam om nog eens dit beleid te raadplegen.

Debby Rummens
1 april 2022